Thursday, 10 October 2013

lok sabha and rajya sabha statewise seats

lok sabha statewise seats

rajya sabha statewise seats
Sr. No. State No. of seats
Lok Sabha RAJYA SABHA
1 Andaman and Nicobar 1 -
2 Andhra Pradesh 42 18
3 Arunachal Pradesh 2 1
4 Assam 14 7
5 Bihar 40 16
6 Chandigarh 1 -
7 Chhattisgarh 11 5
8 Dadra and Nagar Haveli 1 -
9 Daman and Diu 1 -
10 Delhi 7 3
11 Goa 2 1
12 Gujarat 26 11
13 Haryana 10 5
14 Himachal Pradesh 4 3
15 Jammu and Kashmir 6 4
16 Jharkhand 14 6
17 Karnataka 28 12
18 Kerala 20 9
19 Lakshadweep 1 -
20 Madhya Pradesh 29 11
21 Maharashtra 48 19
22 Manipur 2 1
23 Meghalaya 2 1
24 Mizoram 1 1
25 Nagaland 1 1
26 Odisha 21 10
27 Puducherry 1 1
28 Punjab 13 7
29 Rajasthan 25 10
30 Sikkim 1 1
31 Tamil Nadu 39 18
32 Tripura 2 1
33 Uttar Pradesh 80 31
34 Uttarakhand 5 3
35 West Bengal 42 16

No comments:

Post a Comment